Wandeling Dieze "West"       
1. Diezerkade
2. Diezerkade “Villa”
3. Rhijnvis Feithlaan 1-21
4. Rhijnvis Feithlaan 80-96
5. Binnengasthuisstraat 1
6. Binnengasthuisstraat 14-52
7. Borneostraat 62-80
8. Borneostraat 12-50
9. Soendastraat 1,3,5 / Borneostraat 15
10. Vechtstraat 99-131 / 133-167
11. Thomas a Kempisstraat
12. Thomas a Kempisstraat 38
13. Schoolstraat 12-52 / 52a (evenzijde)
14. Berkumstraat 1-7 (oneven)
15. Schoolstraat 12-52 / 52a (evenzijde)
16. Warmoesstraat 2-42
17. Berkumstraat 35-65 (oneven)
18. Bisschop Willebrandlaan 32
19. Bisschop Willebrandlaan 62
20. Langenholterweg 39-49a
21. Diezerplein
22. Diezerplein 29-39
23. Diezerplein 1-7
24. Eikenstraat 20
25. Kastanjestraat
26. Esdoornstraat 25
27. Elzenstraat 2-16 / 33-47
28. Noteboomstraat 28
29. St. Josephplein
30. Laagbouw Frans Halsstraat 31
31. Hoogbouw Frans Halsstraat 32
32. Vermeerstraat 25-33
33. Rembrandtlaan 7-9
34. Burgemeester Drijbersingel 7
35. Burgemeester Drijbersingel
36. Burgemeester Drijbersingel 15
37. Burgemeester Drijbersingel 25
38. Winkelcentrum Diezerpoort
16. Warmoesstraat 2-42
Ook deze woningen zijn gebouwd in opdracht van SAVO. In december 1992 vroegen zij een vergunning voor het oprichten van eenentwintig ouderen woningen op deze locatie. Het gebied was in het bestemmingsplan Diezerpoort echter aangewezen voor groenvoorzieningen (en dus niet voor wonen). Ook nu krijgen zij een vrijstelling omdat men geen planologische bezwaren ziet. De woningen zijn ontworpen door Sacon stad & landschap BV. Net als het zojuist besproken gebouw zien we hier hoogbouw bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak vormgegeven als een galerijflat. Toch heeft het gebouw een heel ander voorkomen. Allereerst is hier aan de voorkant een lichte zandkleurige baksteen gebruikt, met uitzondering van de donkerrode, verticale, iets naar voren komende bouwvolumes aan weerszijden van de woningen. Het houtwerk is wit en de balkons zijn open spijlenbalkons, behalve bij de ingangen, hier zijn de balkons gesloten en is het houtwerk geel en grijs; de ingangen krijgen hierdoor een grote nadruk.
Links en rechts lijkt het gebouw begrensd door de zojuist genoemde donkerrode bouwvolumes, waarin zich in de rechter de centrale ingang bevindt. Hoewel het rechter bouwvolume wat groter is dan de linker komt zij niet log over, onder andere door een sterke verticale nadruk verkregen door een verspringing in de gevel, een doorlopende lichtgekleurde regenpijp en een lange verticale rij raampjes. Het bouwvolume links is smaller en halfrond (doet wat denken aan een zuil), een vorm die bij de ingang herhaald wordt in het halfronde dakje en opstapje en in het halfronde muurtje langs de fietsenkelder rechts. Wanneer we kijken naar de achterkant van het gebouw zien we veel verspringingen in de gevelwand en een om en om gebruik van zandkleurige en rode baksteen.
Tot slot: let op de manier waarop het complex in het groen is geplaatst, men heeft de oorspronkelijke bestemming van het gebied niet vergeten! Zo zien we aan de voorkant van het gebouw een grasveld en aan de achterkant een parkje met bankjes en speeltoestellen.

Loop nu terug door de ingang en ga linksaf, loop de Berkumstraat verder af. Rechts van je zie je weer een onderdeel van het project Berkumstraat-Schoolstraat: Berkumstraat 2 t/m 20 “Eendracht”. Loop echter door tot je aan de linkerkant uitkomt bij nr. 35 t/m 65.
Show as single page

15. Schoolstraat 12-52 / 52a (evenzijde) | Pagina 16 van 38 | 17. Berkumstraat 35-65 (oneven)
 
Copyright (c) 2010 Zwols Architectuur Podium - Zwolle